Εργοστάσια Ερμούπολης (1909)

Ένα πλέγμα ιστορικών συγκυριών (Επανάσταση του 1821, εποικισμός των προσφύγων στη Σύρο), οικονομικών δραστηριοτήτων (ανάπτυξη διαμετακομιστικού εμπορίου και βιομηχανίας), γεωστρατηγικής θέσης της Σύρου και κοινωνικών συμπεριφορών (ανέλιξη αστικής τάξης) κατέστησαν την Ερμούπολη αναμφισβήτητο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο του νεοελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα.

Οι χάρτες σχεδιάστηκαν με βάση την αποτύπωση του 1981 που έγινε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Προσαρμόστηκαν στην υπάρχουσα κατάσταση με βάσει τα τυπωμένα φύλλα της νεώτερης αποτύπωσης του 1994, που έκανε και πάλι το ΥΠΕΧΩΔΕ για το Εθνικό Κτηματολόγιο.


Πηγή πληροφοριών: Ερμούπολη – Σύρος, Ιστορικό Οδοιπορικό (Γ’ Έκδοση, 2010). Εκδότης: ΔΕΚΕΕ