«Διαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000»

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών ∆ιαταγµάτων Προστασίας και Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις Περιοχές του...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών ∆ιαταγµάτων Προστασίας και Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις Περιοχές του ∆ικτύου...

Διαβάστε περισσότερα
Page 1 of 24 1 2 24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ