Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

Email: syrosagenda@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/syrosagenda

Ταχυδρομικώς: Τ.Θ. 136, Ερμούπολη, 84100, Σύρος